آخرین رویدادها
اعضای موسس
نام و نام خانوادگي رشته تحصيلي محل کار
مهدی مدیری برنامه ریزی شهری دانشگاه مالک اشتر
علیرضا آزموده اردلان نقشه‏برداري - ژئودزي دانشگاه تهران
حسنعلی فرجی سبکبار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
علی اضغر آل شیخ مهندسي سيستمهاي اطلاعات مكاني دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نجمه نیسانی سامانی مهندسي سيستمهاي اطلاعات مكاني دانشگاه تهران
حمید عبادی مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمد ثروتی ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی براری برق ـ مخابرات دانشگاه مالک اشتر
علی سعیدی اقليم شناسي دانشگاه جامع امام حسين (ع)
رضا آقا طاهر مهندسي سيستمهاي اطلاعات مكاني دانشگاه تهران - دانشکده نقشه برداری
محمد علی شریفی مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران