آخرین رویدادها
ارتباط با ما
انجمن علمي سامانه هاي اطلاعات مکاني ايران
Scientific Society Geo-Spatial Information System
تاريخ دريافت پروانه تاسيس انجمن 1393/09/05
شماره ثبت 35890 تاريخ ثبت 1394/02/06
پايگاه اينترنتي www.issgis.ir پست الکترونيکي info@issgis.ir
تلفن 88442076(021) نمابر 88498133(021)
نشاني تهران، خیابان شریعتی، خيابان معلم، سازمان جغرافيایی