آخرین رویدادها
درباره انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی ایران
اسامي اعضاء هيئت مديره از سال (1393/08/06 تا 1396/08/06)
رئیس هیئت مدیره دکتر مهدی مدیری
نایب رئیس دکتر علی اصغر آل شیخ
خزانه دار مهندس رضا آقا طاهر
اعضای هیئت مدیره
دکتر نجمه نیسانی سامانی، دکتر حسنعلی فرجی سبکبار ، مهندس غلامرضا نورمحمدنصرآبادی دبیر اجرایی و دکتر محمدعلی شریفی و دکتر علی محمدپور اعضای علی البدل
بازرسان اصلی و علی البدل مهندس حمید بحیرایی و حمید عنایتی

 

زیر شاخه های مرتبط