آخرین رویدادها
چهل و یکمین نشست تخصصی سامانه های اطلاعات مکانی

چهل و یکمین نشست تخصصی سامانه های اطلاعات مکانی

با موضوعیت سیستم ناوبری خودگردان(در هواپیمای بدون سرنشین)