آخرین رویدادها
پنجمین گردهمایی علمی و هم اندیشی سامانه های اطلاعات مکانی

پنجمین گردهمایی علمی و هم اندیشی سامانه های اطلاعات مکانی

با موضوعیت چگونگی ایجاد تجزیه و تحلیل های سه بعدی در سامانه اطلاعات مکانی