آخرین رویدادها
هشتمین گردهمایی علمی و هم اندیشی سامانه های اطلاعات مکانی

هشتمین گردهمایی علمی و هم اندیشی سامانه های اطلاعات مکانی

با موضوعیت چگونگی تولید داده های مکانی سه بعدی در موبایل و وب